Βικτωρία Κοτίνη

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1979 και ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το 1997 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου φοίτησε και της απένειμε το 2001 το Πτυχίο της Σχολής με βαθμό 7,2 (Λίαν Καλώς). Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, της απονεμήθηκε το 2007 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με εξειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο και με βαθμό 9 (Άριστα). Επιπλέον, φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Σαπών, από όπου και της απονεμήθηκε το 2010 Πτυχίο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με βαθμό 9,5 (Άριστα). Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια λαμβάνοντας το 2013 Τίτλο Εκπαίδευσης – Κατάρτισης Διαμεσολαβητή από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια λαμβάνοντας το 2014 Τίτλο Διαπίστευσης Διαμεσολαβητή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τον Ιούνιο του 2003 έλαβε την άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Το 2007 προήχθη σε Δικηγόρο στο Εφετείο και το 2017 σε Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο.

Από το 2003 συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην δικηγορική εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Π.ΧΡΗΣΤΟΥ Ν – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΚΟΤΙΝΗ Α.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ», η οποία υφίσταται έως σήμερα με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΤΙΝΗ Α.ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ Χ.ΕΛΕΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Έχει αποκτήσει από τότε μέχρι και σήμερα σημαντική εμπειρία ιδίως στην Πρακτική Διοικητικών Υποθέσεων, ενώ επιπλέον αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου. Το 2010 διετέλεσε Συνεργάτης στη Μ.Κ.Ο. «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» (GCR). Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων και ημερίδων νομικού αντικειμένου.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Είναι άριστη γνώστης της αγγλικής γλώσσας (Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge και Certificate of Proficiency in English, University of Michigan)

Είναι πολύ καλή γνώστης της γερμανικής γλώσσας (Zentrale Mittelstufe Prufung, Goethe Institut)

Είναι άριστη γνώστης χειρισμού Η/Υ διαδικτύου, Word, Excel (International Diploma in IT Skills, Vellum, Cambridge)