Hizmetler

KAMU HUKUKU → Kamu Sözleşmelerinde Tedarik ve Hizmet Sunumu (bildirimlerin hazırlanması, ihale, sözleşme işlemleri, yuşmazlıkların çözümü), Bayındırlık Sözleşmeleri (sözleşme hazırlanması, zleme ihaleler, sözleşme işlemleri, uyuşmazlıkların çözümü), Yerel Yönetimler Hukuku- Seçim Prosedürleri, Vergilendirme – Mali hukuk (idari ve cezai boyut) Disiplin hukuku, Medeni Kanun, İptal İddiası, Kamuya Karşı Tazminat, Şehir Planlama ve Şehir düzenleme Kanunu, Sağlık Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Eğitim Hukuku, Ücretlendirme, Sayıştay sorumluluğuna ait işlemler, bütünüyle iptal ve uyuşmazlık durumlarında savunma.

MEDENİ HUKUK → İş Hukuku (bireysel ve kollektif müzakereler ve iş sözleşmeleri, iş düzenlemeleri, ihbar iş ilişkileri, personel alımı, iş ilişkileri vekaleti, sendikalar), Kooperatifler – Dernekler – Kurumlar (kuruluş, işletme çalışması, Fesh), Borçlar Hukuku (proje özleşmeleri, talep gereksinimleri, müzakere edilmiş sorumluluk, haksızlık karşısında sorumluluk), Aile – Miras Hukuku, İcra (el koyma, açık artırmalar, askıya alma, müdahale)

 

CEZA HUKUKU → Mali Vergi Suçları (Sahte ve hayali faturalar, iade edilmeyen KDV, vergi kaçakçılığı) Mülkiyet ve Mülkiyet Sahibine karşı Suç (Dolandırıcılık, Zimmet), İhlal Suçları Kişisel Verilere Karşı Suç , Kişiliğe Karşı Suçlar (hakaret, iftira), Fiziksel Hasar, Tehdit, Yasadışı Şiddet, Gasp, Aile İçi Şiddet, Cezai Uzlaşma, Uyuşturucular, Yasal yollardan olmayan Yasadışı göçmenler

 ARACILIK

ÇEVİRİ BELGELERİ (ingilizce, almanca, türkçe)