2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

Hizmetler

KAMU HUKUKU

Kamu Sözleşmelerinde Tedarik ve Hizmet Sunumu (bildirimlerin hazırlanması, ihale, sözleşme işlemleri, yuşmazlıkların çözümü), Bayındırlık Sözleşmeleri (sözleşme hazırlanması, zleme ihaleler, sözleşme işlemleri, uyuşmazlıkların çözümü), Yerel Yönetimler Hukuku- Seçim Prosedürleri, Vergilendirme – Mali hukuk (idari ve cezai boyut) Disiplin hukuku, Medeni Kanun, İptal İddiası, Kamuya Karşı Tazminat, Şehir Planlama ve Şehir düzenleme Kanunu, Sağlık Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Eğitim Hukuku, Ücretlendirme, Sayıştay sorumluluğuna ait işlemler, bütünüyle iptal ve uyuşmazlık durumlarında savunma.

MEDENİ HUKUK 

İş Hukuku (bireysel ve kollektif müzakereler ve iş sözleşmeleri, iş düzenlemeleri, ihbar iş ilişkileri, personel alımı, iş ilişkileri vekaleti, sendikalar), Kooperatifler – Dernekler – Kurumlar (kuruluş, işletme çalışması, Fesh), Borçlar Hukuku (proje özleşmeleri, talep gereksinimleri, müzakere edilmiş sorumluluk, haksızlık karşısında sorumluluk), Aile – Miras Hukuku, İcra (el koyma, açık artırmalar, askıya alma, müdahale).

CEZA HUKUKU 

Mali Vergi Suçları (Sahte ve hayali faturalar, iade edilmeyen KDV, vergi kaçakçılığı).

 ARACILIK

ÇEVİRİ BELGELERİ (ingilizce, almanca, fransça ve türkçe)