2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

Χρήστος Δετσαρίδης

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Νοέμβριο του 1966. Προπτυχιακές σπουδές στην Νομική σχολή του ΔΠΘ. Ειδικός  Μεταπτυχιακός Υπότροφος από το 1990 έως το 1996 στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ. Τον Οκτώβριο του 1999 έγινε με βαθμό άριστα  διδάκτορας της Νομικής Σχολής  ΔΠΘ.

Δίδαξε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων  Διδυμοτείχου Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο, ως τακτικός Καθηγητής από το 1997  έως το 1999 Από το 2000 έως το 2004  υπηρέτησε ως Ειδικός Επιστήμονας με συμβάσεις του ΠΔ 407/80  στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ. διδάσκοντας Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο. 

Τον Ιούνιο του 2005 εκλέχθηκε Λέκτορας στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ, τον Οκτώβριο του 2012 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στην ίδια Σχολή και τον Ιούλιο του 2016 μονιμοποιήθηκε στην θέση του Επίκουρου Καθηγητή και τον Δεκέμβριο του 2020  εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διδάσκει στο Τμήμα Νομικής ΔΠΘ Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία και Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης διδάσκει Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής  του ΔΠΘ.

Ήταν από το 2008-2011 αναπληρωματικό μέλος και από το 2015  είναι τακτικό  μέλος της Νομικής Επιτροπής της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΠΘ παρέχοντας πλήθος γνωμοδοτήσεων προς τη Νομική Υπηρεσία του ΔΠΘ. 

Είναι μέλος των Επιστημονικών Επιτροπών των νομικών περιοδικών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Από Μάρτιο του 2012 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και από το 2016 είναι αναπληρωματικό μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου, για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Υπήρξε Πρόεδρος Επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών του ΔΠΘ  και Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Προσφυγών και Ενστάσεων των διαγωνισμών του ΔΠΘ σχετικά με προμήθειες και υπηρεσίες πάσης φύσεως.

Το 2015 διετέλεσε  μέλος της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την μεταρρύθμιση της προδικαστικής προστασίας επί των δημοσίων συμβάσεων) και το 2016 Μέλος εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης).

Έχει συγγράψει 4 μονογραφίες, «Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο Διοικητικό Δίκαιο», 2003, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ «Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις» 2006, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑE  «Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση και το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης» 2011, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ και η «Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων», 2019  Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, καθώς επίσης πάνω από 60 μελέτες και πολλούς σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων   σε  ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά.

Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών ενώσεων και εταιριών της Ελλάδος και του εξωτερικού και ειδικότερα της International Fiscal Association, της Deutsche  Steuerjuristische Gesellschaft eV, της Gesellschaft für Rechtsvergleichung, της Gesellschaft von Freunden  und Fordern der Univ. München,  – Εταιρεία Φίλων του   Παν/μίου  του Μονάχου, της Εταιρίας Διοικητικών Μελετών, του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Φορολογικής Ένωσης, της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. 

 Έχει συμμετοχή ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις στο ελλαδικό και το διεθνή χώρο.

Μιλά άριστα γερμανικά, πολύ καλά αγγλικά και τούρκικα (πρώτο στάδιο εκμάθησης).

Το 1991 έλαβε την άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, το 1997 προάχθηκε  σε Δικηγόρο στο Εφετείο και το 2005 σε Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο.

Το 2003 ίδρυσε την δικηγορική εταιρεία με έδρα την Αλεξ/πολη με επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Π.ΧΡΗΣΤΟΥ Ν – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΚΟΤΙΝΗ Α.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ», η οποία υφίσταται έως σήμερα με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΤΙΝΗ Α.ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ Χ.ΕΛΕΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Αναλαμβάνει κυρίως υποθέσεις Διοικητικού, Φορολογικού δικαίου και δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων παριστάμενος κατά κύριο λόγο στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Εφετεία.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αυτοτελή έργα – Μονογραφίες

1.- «Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο Διοικητικό Δίκαιο», (Διδακτορική Διατριβή), Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. XVI + 239.

2.- «Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις», Εκδόσεις Σάκκουλα 2006, σελ. XVIΙ + 184.

3.- «Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση και το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης», Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σελ. XVΙIΙ + 381.

4.- «Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων», Εκδόσεις Σάκκουλα 2019, σελ. XXII + 381541

Μελέτες –Άρθρα

1.- «Steueränderungen in Griechenland » (Οι φορολογικές αλλαγές στην Ελλάδα), στο Internationale Witrschafts–Briefe –IWB τευχ. 23, 10-12-1991, σελ. 951-956.

2.- «Η προστασία του περιβάλλοντος στο Ελληνικό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Ε.Ε.», Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2000, σελ. 70- 73, 78-80, 82-90.

3.- Η προσωρινή δικαστική προστασία στην ανάκληση άδειας παραμονής –εργασίας αλλοδαπού και η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος», Διοικητική Δίκη 2001, σελ. 1176-1189.

4.- «Η εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης στο κοινοτικό δίκαιο», Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 2001σελ. 935-940.

5.- «Η εφαρμογή του άρθρου 281 Α.Κ. στο Δημόσιο Δίκαιο», Αρμενόπουλος  2002, σελ. 1116 – 1124.

6.- «Η αναδρομική εφαρμογή των νόμων στο Γερμανικό Δίκαιο», Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 2003, σελ. 672-679.

7.-  «Διοικητική Απέλαση και ανέφικτη ή ανεπίτρεπτη απέλαση για ορισμένες ομάδες (ανήλικοι, πρόσφυγες κ.α)», Διοικητική Δίκη, 2007, σελ. 299 – 317.

8.- «Η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του δημοσίου: το συνταγματικό πλαίσιο και ο εκτελεστικός Νόμος 3068/2002 σε σχέση με τους διεθνείς κανόνες», Αρχείο Νομολογίας 2007, σελ. 691 – 700.

9.- «Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης του φορολογούμενου σε περιπτώσεις επιβολής προστίμου και η εφαρμογή της σε σχέση με την προβλεπόμενη διοικητική επίλυση της διαφοράς», Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 2008, σελ. 853 – 866.

10.- «Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις Δικαστικές αποφάσεις : Η συνταγματική αναθεώρηση, ο Ν. 3068/2002 και οι κανόνες της ΕΣΔΑ», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2008, σελ. 848 – 859.

11.- «Προβλήματα συνταγματικότητας και εν γένει συμβατότητας με τους κοινοτικούς και διεθνείς κανόνες του άρθρου 20 του Ν. 3301/2004 σχετικά με τη διαταγή πληρωμής ως εκτελεστού τίτλου σε βάρος του δημοσίου», Διοικητική Δίκη, 2008, σελ. 1140 – 1161.

12.- «Δημοσιογραφία, πληροφόρηση και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – Δικαιώματα σε σύγκρουση ή σε σχέση αλληλοσυμπλήρωσης», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2008, σελ. 1101 – 1112.

13.- «Ανεξάρτητες Αρχές: Ασπίδα κατά της Διαφθοράς – Μέσο Διαφάνειας», Αρχείο Νομολογίας 2009, σελ. 47 – 56.

14.- «Η δικαστική προστασία του υπό απέλαση αλλοδαπού σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο και η εφαρμογή των κανόνων της ΕΣΔΑ», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2009, σελ. 385 – 398.

15.- «Οι ανεξάρτητες Αρχές και η τυπική διάκριση των λειτουργιών», Δικαιώματα του Ανθρώπου 2009, σελ. 99 -111.

16.- Αρχή της προηγούμενης ακρόασης ως αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος λόγος (σχόλιο στην  ΔΕφΤρίπ 133/2009), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2009, σελ. 495 – 498.  

17.- «Ζητήματα ευθύνης του νοσηλευτικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων», Αρχείο Νομολογίας 2009, σελ. 657 – 664.

18.- «Ο εθνικός δικαστής ως εγγυητής της κοινοτικής νομιμότητας», Διοικητική Δίκη, 2009, σελ. 825 – 844.

19.- «Η συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2010, σελ. 1257 – 1268.

20.- «Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στη νομιμότητα της διοικητικής δράσης», Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 2010, σελ. 19 – 35.

21.-  «Η ιατρική αστική ευθύνη στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης Ιατρού – Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος και ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», Υγεία και Εργασία 2010, σελ. 9-22

22.-  «Ζητήματα συνταγματικότητας των διατάξεων του Ν. 3900/2010 που ρυθμίζουν τις φορολογικές διαφορές (οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 79 και 277 ΚΔΔ)», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2011, σελ. 407 – 423.

23.-  «Το δικαίωμα παροχής προσωρινής έννομης προστασίας στις φορολογικές διαφορές. Κριτική των διατάξεων του Ν. 3900/2010», Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 2011, σελ. 1347-1367. 

24.- «Η συνταγματικότητα της κατάργησης της δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης ως λόγου χορήγησης της αναστολής εκτέλεσης» (σχόλιο στη ΣτΕ 496/2011), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2011, σελ. 498-505.

25.- «Σύνταγμα και περιορισμοί στην προσωρινή δικαστική προστασία», Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 2011, σελ. 1531-1532.

26.- «Υγεία – Εργασία στου μετανάστες», Υγεία και Εργασία 2011, σελ. 228-232 (σε συνεργασίας με τον Θ. Κωνσταντινίδη Αν Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ).

27.-  «Η δημοσιοποίηση ονομάτων οφειλετών του δημοσίου από το Υπουργείο Οικονομικών και το δικαίωμα του πολίτη σε προστασία των προσωπικών του δεδομένων», Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 2011, σελ. 1755- 1769.

28.- « Υγεία και Εργασία στους μετανάστες (σε συνεργασίας με τον Θ. Κωνσταντινίδη Αν Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ)  Υγεία και Εργασία 2011, σελ. 228-232.

29.- «Η προστασία της ελεύθερης ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων ειδησεογραφικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» Η αποστολή ενημερωτικής αλληλογραφίας ως ¨μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία¨ (spam) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006»  (γνωμοδότηση με τον Αθ. Τσιρωνά Λέκτορα Νομικής ΔΠΘ) Αρχείο Νομολογίας 2012, σελ. 101 -114. 

30.-  Αλλοδαπός – Πολίτης, μια ιδιότητα που δεν είναι πάντα αυτονόητη (κριτική προσέγγιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων στην εσωτερική συνταγματική τάξη), υπό δημοσίευση στο περιοδικό Το Σύνταγμα 2012, σελ. 609 – 632.

31.- Η καταβολή ποσοστού 50% του ποσού εκκρεμοδικίας και το αναλογικό παράβολο ως όροι του παραδεκτού για την εκδίκαση φορολογικών εφέσεων.  Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 2012, σελ. 1043-1059.

32.- Φορολογικό απόρρητο και δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων του Δημοσίου υπό του πρίσμα του εθνικού και ενωσιακού νομοθέτη,   Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2012, σελ. 450 – 458.

33.-  Zητήματα συνταγματικότητας από τους πρόσφατους νομοθετικούς περιορισμούς στην πρόσβαση του φορολογούμενου σε δικαστική προστασία (προσωρινή, κύρια, ένδικα μέσα) υπό δημοσίευση στο περιοδικό Το Σύνταγμα 2012, σελ. 523 – 552.

34.- Η έννομη προστασία του αιτούντος άσυλο υπηκόου τρίτης. Κριτική προσέγγιση του ισχύοντος εθνικού πλαισίου και της πρόσφατης νομολογίας»  χώρας  ΕπιθΜετΔικαίου 2013, σελ. 9-28.  

35.- Η  διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και η αντιμετώπισή της μέσω του διοικητικού αυτοελέγχου, ΔιΔικ 2014, σελ. 289-312.

36.- O έλεγχος  από το Εκλεκτικό Συνέδριο  των δημοσίων συμβάσεων . Είναι  αναγκαία η αναθεώρησή του άρθρου 98 παρ. 1 β’ Σ; Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2014, σελ. 489-503. 

 37.- Το Ιατρικό Σφάλμα και η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 2014, σελ. 663-678.

38.- Η συνδρομή συγγνωστής πλάνης της αναθέτουσας αρχής  ως κριτήριο ελέγχου της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης  δημοσίων συμβάσεων Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2014, σελ. 647-657.

39.- Η εξουσία του εθνικού νομοθέτη σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο να θεσπίζει κριτήρια ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων αναδόχων δημοσίων συμβάσεων, ως προς την τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Υπόθεση C‑465/11, ΔΕΚ 13-12-2012, Forposta SA Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2015, σελ. 211-220.

40.- Η συγκέντρωση του διοικητικού αυτοελέγχου επί των δημοσίων συμβάσεων και η ΕΑΑΔΗΣΥ: ρόλος – αρμοδιότητες – προκλήσεις  Το Σύνταγμα 2014σελ. 83- 115.

41.- Εισαγωγικό Σημείωμα στον «Κώδικα Μετανάστευσης και Κώδικα Ιθαγένειας», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2015 σελ.1-36.   

42.- H θέση μελών ΔΕΠ σε αυτοδίκαιη αργία κατ’ εφαρμογή του ερυθρού 103 ΥΚ και του Ν. 4093/2012  ΔιΔικ 2014, σελ. 1153-1163.

43.- Ζητήματα συνταγματικότητας από την εισαγωγή της ενδικοφανούς προσφυγής στις φορολογικές διαφορές Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 2014, σελ. 1571-1583.

44.- Η υποκατάσταση αναδόχου και η αρχή ης νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων,  ΔιΔικ 2015, σελ. 324-333.

45.- Η μη δέσμευση της διοίκησης από τις αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ως ένα σύμπτωμα ασυμβίβαστο με την σύγχρονη έννοια του κράτους δικαίου Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2015, σελ. 720-731.

46.- Η ενδικοφανής διαδικασία στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κριτική αποτίμηση Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2017, σελ. 272-275.

47.- Το νέο νομικό πλαίσιο των ενδικοφανών προσφυγών στο προσυμβατικό στάδιο  –  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2018, σελ.139-143

48.- Η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της προδικαστικής προσφυγής κατά τη λήψη των  μέτρων του άρθρου  366 Ν. 4412/2016,  ΔιΔικ 2019, σελ. 552-560

 49.- Η κατ άρθρο 89 παρ 2 Σ άσκηση δικαιοδοτικού έργου από δικαστές ως πτυχή της δικαστικής ανεξαρτησίας (Με αφορμή την  ΣτΕ Ολ 1237/2017 ) ΔιΔικ 2020, σελ. 177-187

Παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις

1.- Το έννομο συμφέρον μελών ΔΕΠ σε προσβολή απόφασης εκλογής. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 85/2011, ΔιΔικ. 2012, σελ. 338-339.

2.- Χορήγηση δικαστικής αναστολής σε φορολογικές διαφορές σύμφωνα με το άρθρο 202 ΚΔΔ. Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ (Συμβ) 104/2011, ΔιΔικ. 2012, σελ. 806-809.

3.- Χορήγηση δικαστικής αναστολής επί αρνητικών πράξεων.  Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ (Συμβ) 150/2010, ΔιΔικ. 2012, σελ. 801-804.

4.- Το παράβολο για την άσκηση προσφυγής και ο περιορισμός  του δικαιώματος σε έννομη προστασία.  Παρατηρήσεις σε ΣτΕ Ολ 601/2012, ΔιΔικ. 2012, σελ. 577-579.

5.- Χορήγηση γονικής άδειας. Η ερμηνεία των κανόνων του ενωσιακού δικαίου.  Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 1457/2010,  ΔιΔικ. 2012, σελ. 355-357.

6.- Η διετής παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων του δημοσίου σχέση με το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ. Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 2009/2010,  ΔιΔικ. 2012, σελ. 501-502.

7.- Τα κριτήρια της νομολογίας για τον  χαρακτηρισμό μιας σύμβασης  ως διοικητικής, Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 3089/2010,  ΔιΔικ 2012, σελ. 504-505.  

8.- Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση για προσβολή κοινοτικού δικαιώματος από πράξεις ή παραλείψεις των δικαστικών λειτουργών, που δρουν,  κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 3121/2011,  ΔιΔικ. 2012, σελ. 745-748.

9.- Σχετικά με τη φορολόγηση των επιδομάτων και αποζημιώσεων του άρθρου 13 Ν. 2530/1997. Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 3158/2011,  ΔιΔικ. 2012, σελ. 664-667.

10.-  Το προδήλως βάσιμο της έφεσης ως λόγος  αναστολής εκτέλεσης της  πρωτόδικης απόφασης . Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ (Συμβ) 6/2012,  ΔιΔικ. 2012, σελ.1505- 1508.

11.- Η αναστολή της εκτέλεσης μέτρων απομάκρυνσης αλλοδαπού και η εφαρμογή του άρθρου 13 ΕΣΔΑ Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ (Συμβ) 13/2012,  ΔιΔικ. 2012, σελ. 1509- 1511.

12.-  Το νόμιμο της αιτιολογίας της απόφασης περί  κράτησης αλλοδαπού, όταν αυτή βασίζεται σε απόρρητα κατά νόμο στοιχεία, που η Διοίκηση δεν   αναφέρει στο σώμα της πράξης. Παρατηρήσεις σε ΔΠρΠειρ. 163/2011,  ΕπιθΜετΔικαίου 2012, σελ. 300- 302.

13.- Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στην ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του Ενωσιακού Δικαίου στην εθνική έννομη τάξη. Παρατηρήσεις σε ΔΕφ Πατρ. 312/2012,  ΔιΔικ. 2012, σελ. 1203- 1208.

14.- Η εφαρμογή των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού σε διοικητική σύμβαση . Παρατηρήσεις σε Δ ΕφΑθ 4122/2011,  ΔιΔικ. 2012, σελ.1338 – 1341.

15.- Η εφαρμογή του δικαιώματος ακρόασης σε περιπτώσεις δυσμενών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αντικειμενικών προϋποθέσεων. Παρατηρήσεις σε Δ ΕφΑθ 3447/2011,  ΔιΔικ. 2012, σελ. 1150-1154.

16.- Η νομιμότητα της έκδοσης πράξης ταμειακής βεβαίωσης σε σχέση με τη μη νόμιμη κοινοποίηση  πράξεων καταλογισμού ή επιβολής προστίμου. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 1825/2010,  ΔιΔικ. 2012, σελ. 1298 – 1301.

17.- Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ως περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης σε δίκη υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ. Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 1891/2011,  ΔιΔικ. 2013, σελ. 628-630.

18.- Η υποχρέωση κλήσης του αλλοδαπού σε προηγουμένη ακρόαση ενόψει έκδοσης απόφασης απέλασης. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 4918/2012,  ΕπιθΜετΔικαίου 2012, σελ. 291 -295.

19.-Υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης να ενημερώσει τον ανάδοχο για την υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας; Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 1656/2012, ΔιΔικ. 2013, σελ. 510 – 513.

20.- Ο περιορισμός της δυνατότητας έφεσης στις ακυρωτικές διαφορές σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3900/2010. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 3745/2011, ΕπιθΜετΔικαίου 2013, σελ. 78-81.

21.- Η δικαστική αναστολή του άρθρου 202 ΚΔΔ και η δυνατότητα να περιληφθεί η ταμειακή βεβαίωση στην αναστολή αυτή Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 281/2012, ΔιΔικ. 2013, σελ. 554- 557.

22.- Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των τυχερών παιγνίων και η ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 49 ΕΚ.. Παρατηρήσεις σε ΔΕΕ C-72/10 Marcello Costa και C-77/10 Ugo Cifone σελ. ΔιΔικ. 2013, σελ. 569 – 572.

23.- Η αντισυνταγματικότητα της υποχρέωσης καταβολής παράβολου σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας ως προϋπόθεση του παραδεκτού για την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010 Παρατηρήσεις σε ΣτΕ ΕπΑν Ολ 136/2013,. ΔιΔικ. 2013, σελ. 843-849.

24.- Η άσκησή του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές των ΟΤΑ α΄ βαθμού,  από τους αλλοδαπούς. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 460/2013 ΔιΔικ. 2013, σελ. 984-988.

25.- Η έννοια των νέων στοιχείων για την υποβολή παραδεκτώς αίτησης ανάκλησης  απόφασης κατά  απορριφθείσας αίτησης αναστολής Παρατηρήσεις σε ΜΔΠρΘεσ 270/2012 ΔιΔικ. 2013, σελ. 1129-1132.

26.- Ο περιορισμός της προϋπόθεσης του παραδεκτού της αναίρεσης με την απόδειξη ύπαρξης αντιφατικής νομολογίας  η ανυπαρξία της για το κρινόμενο ζήτημα. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2115/2013 ΕλλΔνη 2014, σελ. 1175-1178.

27.- Το δικαίωμα του διοικουμένου  σε προηγούμενη υποχρέωση ακρόαση  μετά την ΣτΕ 2180/2013. Νέα προσέγγιση της νομολογίας η επιβεβαίωση του ερμηνευτικού πλαισίου της ΣτΕ Ολ 4447/2012 ; Παρατηρήσεις σε ΣτΕ  2180/2013 ΔιΔικ. 2014, σελ. 108-115.

28.- Ο περιορισμός της επαγγελματικής ελευθερίας με την θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων και η στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος. Νέα εκτίμηση  επί  νέων δεδομένων ;  Παρατηρήσεις σε ΣτΕ Ολ 229/2014 ΔιΔικ. 2014, σελ. 400-404.

29.- Η αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου από πράξεις των δικαιοδοτικών οργάνων Παρατηρήσεις σε ΣτΕ Ολ 1501/2014 ΔιΔικ. 2014, σελ. 1053-1056.

30.- Ο περιορισμός της πιθανολόγησης της πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος στο πλαίσιο  που καθόρισε  η ΣτΕ ΕπΑν Ολ  496/2011 Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 83/2013 ΔιΔικ. 2014, σελ. 1590-1592.

31.- Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 45 Οδηγ 2004/18/ΕΚ) ερμηνεία διατάξεων του εθνικού νομοθέτη περί αποκλεισμού υποψηφίου αναδόχου λόγω μη έγκαιρης προσκόμισης απαραίτητης κατά το εθνικό δίκαιο υπεύθυνης δήλωσης – Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας Παρατηρήσεις σε ΔΕΕ C-42/13 Cartiera dell’Adda SpA κατά CEM Ambiente SpA ΔιΔικ. 2015, σελ146-149.

32.- Η αντισυνταγματικότητα της διάταξης περί δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ. Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ Ολ 3316/2014 ΔιΔικ. 2015, σελ. 63-64.

33.- Η διορθωτική λειτουργία του Δικαστηρίου στην αποκατάσταση της νομιμότητας της διοικητικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3α του ΠΔ 18/1989 Παρατηρήσεις σε ΣτΕ Ολ 4003/2014 ΔιΔικ. 2015, σελ. 254-256.

34.- Η ανατροπή της νομολογίας του ΑΕΔ σχετικά με την έννοια της άσκησης υπηρεσίας ως λόγου  κωλύματος εκλογιμότητας – Εισαγωγή νέου κριτηρίου. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 7μ. 661/2015 ΔιΔικ. 2015, σελ. 584-586.

35.- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου για διαφορές από διοικητική σύμβαση είναι αποκλειστική, ανεξάρτητα   από το αν αυτή είναι νόμιμη η άκυρη Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθ 1101/2015  ΔιΔικ. 2016, σελ. 59-61.

36.- Η νομιμότητα της επιβολής του μέτρου της δέσμευσης των τραπεζικών καταθέσεων (άρθρο 14 Ν. 2523/1997) ύστερα από την έκδοση αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την διαπιστωθείσα φορολογική παράβαση     Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2297/2015  ΔιΔικ. 2016, σελ. 268-269.

37.- Η έκδοση αθωωτικής ποινικής απόφασης ως στοιχείο δέσμευσης του δικαστηρίου για την εκτίμηση του δόλου στις τελωνειακές διαφορές. Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2805/2015  ΔιΔικ. 2016, σελ. 274-276.

38.- Οι νομολογικές ερμηνείες του άρθρου 142 ν. 3528/2007 (ΥΚ). Τελικά τι είδους προστασία  θέλησε να δώσει  ο συνταγματικός νομοθέτης για τους δημοσίους υπαλλήλους;  Παρατηρήσεις σε ΣτΕ Oλ 3369/2015  ΔιΔικ. 2016, σελ. 405-407.

 39.- Προσωρινή δικαστική προστασία επί  ταμειακής βεβαίωσης και η υποχρέωση συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 1282/2016  ΔιΔικ. 2016, σελ. 267-269.

40.- Η πράξη καταχώρισης της φορολογικής οφειλής στα βιβλία της φορολογικής Διοίκησης ως νόμιμος τίτλος, η κατάσχεση εις χείρας  τρίτου  και η προστασία του φορολογούμενου Παρατηρήσεις σε ΣτΕ  215/2016  ΔιΔικ. 2016, σελ. 891-892.

41.- Η συνταγματικότητα των νομοθετικών  παρατάσεων του χρόνου παραγραφής για την  επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων. Μια πρακτική που αντιβαίνει στην αρχή του  κράτους δικαίου Παρατηρήσεις σε ΣτΕ  675/2017  ΔιΔικ. 2017, σελ. 280-283.

42.- Ενδικοφανής προσφυγή  και υποχρέωση της αναθέτουσας Αρχής να ενημερώσει τον ανάδοχο για την υποχρέωση άσκησης της.  Σκέψεις επί της ήδη διαμορωθείσας θέσης της νομολογίας Παρατηρήσεις σε ΣτΕ  2036/2018  ΔιΔικ. 2019, σελ. 622-624

 43.- Το δικαίωμα άσκησης προσφυγής αυτοτελώς από τον αλληλεγγύως ευθυνόμενο για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων νομικού προσώπου. Σχόλιο στην ΣτΕ 498/2020 ΘΠΔΔ 2020 σελ 509-515

Συμβολή σε συλλογικά έργα

1.- Στον  τιμητικό τόμο των καθηγητών Λ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ και Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ – ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ που εκδόθηκε το 2009 από το ΑΠΘ  συμβολή με την μελέτη «Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης του φορολογούμενου σε περιπτώσεις επιβολής προστίμου και η εφαρμογή της σε σχέση με την προβλεπόμενη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Με αφορμή την ΣτΕ Ολ 2370/2007», τομ. ΙΙ σελ 125-139.  

2.- Στον  τιμητικό τόμο του καθηγητή ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ που εκδόθηκε το 2010 από της εκδόσεις ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ  συμβολή με την μελέτη  «Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις : Η συνταγματική αναθεώρηση, ο ν.3068/2002 και οι κανόνες της ΕΣΔΑ»,  σελ. 599-619.

 3.- Στον  τιμητικό τόμο του καθηγητή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΤΣΑΚΗ που είναι υπό έκδοση  συμβολή με την μελέτη «Η συνδρομή συγγνωστής πλάνης της αναθέτουσας αρχής  ως κριτήριο ελέγχου της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης  δημοσίων συμβάσεων».

4.- Στο  ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ  ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ- Δημόσιο Δίκαιο, που εκδόθηκε το 2014 από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την ανάλυση 18 λημμάτων.

5.- Στον  τιμητικό τόμο για τα 50 χρόνια των διοικητικών δικαστηρίων, που εκδόθηκε το 2015 από τις εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ συμβολή με την μελέτη «Η συγκέντρωση του διοικητικού αυτοελέγχου επί των δημοσίων συμβάσεων και η ΕΑΑΔΗΣΥ: ρόλος – αρμοδιότητες – προκλήσεις»,  σελ. 883-906.  

6.- Στο συλλογικό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»  που  εκδόθηκε το 2017 από τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ υπό την επιστημονική επιμέλεια των καθηγητών Φ Σπυρόπουλου, Ξ. Κοντιάδη, Χ. Ανθόπουλο, Γ. Γεραπετρίτη με την ανάλυση του άρθρου 91 Σ σελ. 1394-1398 και του άρθρου 92 Σ σελ. 1399-1404.

7 .- Στο συλλογικό ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που  εκδόθηκε το 2017 από τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ υπό την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Σ. Βλαχόπουλου με την ανάλυση των  δικαιωμάτων, «Τα δικαιώματα αναφοράς και πρόσβασης στα  διοικητικά έγγραφα» σελ. 735-766, «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης» σελ. 767- 788.  

8.- Στον  τιμητικό τόμο του Καθηγητή ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΑ που είναι υπό έκδοση  από τις εκδόσεις ……………………  συμβολή με την μελέτη  «Η κατ άρθρο 89 παρ. 2 Σ άσκηση δικαιοδοτικού έργου από δικαστές ως πτυχή της δικαστικής ανεξαρτησίας»   

 Επιμέλεια σε κώδικες – επιστημονικά έργα 

Επιμέλεια στην έκδοση του  «Κώδικας Μετανάστευσης και Κώδικα Ιθαγένειας», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2015 σελ. 1-259.  

Επιμέλεια στην έκδοση των πρακτικών του 5ου Συνεδρίου Διοικητικών  Επιστημόνων με θέμα «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» ΕΠΟΧΗ» που έλαβε χώρα 28-30 Νοεμβρίου 2013 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 2016.

-Επιμέλεια στην έκδοση του  «Κώδικας Μετανάστευσης και Κώδικα Ιθαγένειας», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2020 σελ. 1-270