2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

Μπάλκογλου Μαρία

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Αύγουστο του έτους 1995.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το 2013 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου αποφοίτησε το 2018 με βαθμό «λίαν καλώς». Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, της απονεμήθηκε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργατικού Δικαίου με βαθμό 8,40. Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών της εξειδικεύτηκε στο Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αφερεγγυότητας, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα: «Η φορολογία των εμπορικών εταιρειών ως κριτήριο επιλογής του εταιρικού τύπου».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τον Δεκέμβριο του 2020 έλαβε την άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και εγγράφηκε αρχικά στο Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης και στη συνέχεια μετατέθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Από τον Δεκέμβριο του 2022 είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΤΙΝΗ Α.ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ Χ.ΕΛΕΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Έχει αποκτήσει εμπειρία ιδίως στην πρακτική διοικητικών υποθέσεων και ειδικότερα στους τομείς του φορολογικού δικαίου, του υπαλληλικού δικαίου, του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων καθώς και του δημοσιονομικού δικαίου. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων και ημερίδων νομικού αντικειμένου.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μιλά άριστα αγγλικά και καλά γερμανικά.

Έχει άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ διαδικτύου, word, excel.