2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

Ελένη Δετσαρίδου

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Φεβρουάριο του 1996.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το 2014 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τον Ιούνιο του 2018 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή αριστεύσασα και της απονεμήθηκε το Πτυχίο της Σχολής με βαθμό Άριστα. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, της απονεμήθηκε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με βαθμό 9,5 (Άριστα). Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών της εξειδικεύτηκε στο Διοικητικό Δίκαιο, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα : «Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και η κατάρτιση της δημόσιας σύμβασης» . Παράλληλα τον Ιούνιο του 2020 αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμό λίαν καλώς. Τον Αύγουστο 2022 έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών της σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχ στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο της απονεμήθηκε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με βαθμό άριστα. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τον Ιανουάριο του 2021 έλαβε την άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Από το 2021 συμμετέχει στην δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΤΙΝΗ Α.ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ Χ.ΕΛΕΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και ειδικότερα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και της Ακαδημίας Φορολογίας και Λογιστικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. 

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων και ημερίδων με αντικείμενο κυρίως θέματα Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μιλά άριστα αγγλικά, τουρκικά, πολύ καλά γαλλικά και γερμανικά.

Έχει άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ.