ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ Ολ 359/2020

Άρθρα 26, 94 και 96 του Συντάγματος (περί αρμοδιότητας των διοικητικών και των ποινικών δικαστηρίων) – Αρχή ne bis in idem κατά την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο – Σώρευση ποινικής και διοικητικής διαδικασίας και δίκης κατά του ίδιου προσώπου για την ίδια παράβαση λαθρεμπορίας – Ερμηνεία του άρθρου 100 του Συντάγματος

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 272/2020

Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης φορολογικής κύρωσης κατά την ΕΣΔΑ, το ΔΣΑΠΔ και το ενωσιακό δίκαιο – Δυνατότητα περιορισμού της εφαρμογής της, ενόψει της ανάγκης αποτελεσματικής πρόληψης και καταστολής των σχετικών παραβάσεων – Ενωσιακή υποχρέωση πρόβλεψης και επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ΦΠΑ –

Περισσότερα »

ΣτΕ 2012,2013/19

Απόρριψη αιτημάτων χορήγησης και επιστροφής ήδη αφαιρεθέντος διαβατηρίου λόγω άσκησης ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος

Περισσότερα »

Διοικ. Πρωτ. Αθ. 11077/2019, 25ο Τμήμα.

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από αστυνομική βία. Απάνθρωπη μεταχείριση (άρθρο 3 της ΕΣΔΑ). Kατά τόπον αρμοδιότητα. Ενέργειες συναφείς με τα καθήκοντα του αστυνομικού οργάνου. Δέσμευση από καταδικαστική απόφαση.

Περισσότερα »