2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1582/2020

Αρχές επιβολής κυρώσεων – Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης – Χρηματικό πρόστιμο για παράλειψη εμπρόθεσμης υποβολής κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών – Συγκρισιμότητα των διατάξεων του ν. 3728/2008 και του ΚΦΕ – Ερμηνεία των σχετικών μεταβατικών διατάξεων του ΚΦΕ και του ΚΦΔ υπό το φως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1348/2020

Φορολογία – Αρχές επιβολής κυρώσεων – Παραγραφή – Επιμήκυνση παραγραφής λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων – Δεν συνιστούν τέτοια στοιχεία τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτου ή τα συμπεράσματα του φορολογικού ελέγχου

Περισσότερα »

ΔΠΑ 3492/2020 15ο Τμήμα

Παραδεκτή άσκηση δεύτερης προσφυγής, κατόπιν απόρριψης της αρχικώς ασκηθείσας, για τον τυπικό λόγο της έλλειψης νομιμοποίησης του υπογράφοντος το δικόγραφο αυτής δικηγόρου, συντρεχουσών και των

Περισσότερα »