2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γνωμοδότηση 14/2020 Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου-Επιτρέπεται η χρήση παράνομα ηχογραφημένης συνομιλίας στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας.

Ηχογραφημένη συνομιλία εφοριακού υπαλλήλου με επιχειρηματία, κατά την οποία ο πρώτος απαίτησε και έλαβε από τον δεύτερο σημαντικό χρηματικό ποσό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (φορολογικός έλεγχος επιχείρησης).

Περισσότερα »

ΔΠΑθ 10355/2020, 28ο Τμήμα

Αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου. Προϋποθέσεις δέσμευσης Διοικητικού Δικαστηρίου από αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων.

Περισσότερα »

ΜΔΠρΛαρ 982/2019

Συρροή διοικητικών προστίμων για την παράβαση της μη νόμιμης χρήσης πετρελαίου θέρμανσης. Τα πρόστιμα του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2873/2000 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 293/1992 αποβλέπουν στην αποτροπή της χρήσης πετρελαίου θέρμανσης για άλλη χρήση. Εφαρμογή της αρχής ne bis in idem.

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 658/2020

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων – Παραγραφή – Παρέκταση (από πενταετία σε δεκαετία) λόγω συμπληρωματικών στοιχείων – Πληροφορίες σχετικές με τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1779/2020 (υπόθεση αναπεμφθείσα εν μέρει στο Β΄ Τμήμα με την ΣτΕ Ολομ. 359/2020)

Τεκμήριο αθωότητας (κατά το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο) – Άρθρο 5 παρ. 2 ΚΔΔ – Άρθρο 94 παρ. 1 Συντάγματος – Αρχή της δικονομικής αυτονομίας – Λόγοι αναίρεσης (άρθρο 56 παρ. 1 π.δ. 18/1989) – Σχέση μεταξύ ποινικής δίκης (για λαθρεμπορία και πλαστογραφία) και διοικητικής δίκης περί επιβολής δασμών και φόρων, που διέφυγαν της καταβολής κατά την εισαγωγή, βάσει πλαστού πιστοποιητικού καταγωγής του εμπορεύματος – Δεν απαιτείται δόλος για τον καταλογισμό των δασμών και φόρων – Αβάσιμος και αλυσιτελής λόγος αναίρεσης περί παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, λόγω σχετικής αμετάκλητης απαλλακτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου – Δεν συντρέχει περίπτωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ ή στο ΕΔΔΑ ούτε παραπομπής στο ΑΕΔ, λόγω αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Περισσότερα »

ΣτΕ Γ΄ 7μ 1869/2020

Aυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης: αντίθετη, υπό προϋποθέσεις, στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α

Περισσότερα »