2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟλΕλΣυν 2893/2021 Αχρεώστητη καταβολή σύνταξης και εφαρμογή της αρχής και εύρυθμης διοίκησης. Η εκτίμηση του χρόνου καταβολής και καλόπιστης είσπραξης της σύνταξης ” ως μακρού” και ικανού για τη δημιουργία δικαιολογημένης πεποίθησης

ΠΗΓΗ: www.ddikastes.gr 5. (i) Η αρχή της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης, που διέπει τη δράση των δημόσιων οργάνων, επιβάλλει τη μη αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών περιοδικών παροχών

Περισσότερα »

ΔΠρΑθ 3208/2020_Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας.

Πηγή: http://www.adjustice.gr ΔΠΑ 3208/2020, 29ο Τμήμα  Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) η ένδικη κατάσχεση επιβλήθηκε για την αναγκαστική είσπραξη απαίτησης του καθ’ ου σε

Περισσότερα »

ΔΠρΑθ 15304/2020, 18ο Τμήμα – Ταμειακή Βεβαίωση συνταχθείσα στο όνομα θανόντος προσώπου είναι άκυρη εφ’ όσον ο θάνατος προηγήθηκε της ταμειακής βεβαιώσεως της οφειλής

ΠΗΓΗ http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeioath/apofaseis? «[…] εν όψει των διατάξεων που εξετέθησαν και ερμηνεύθησαν ανωτέρω και των ως άνω πραγματικών περιστατικών, η έκδοση ταμειακών βεβαιώσεων, που αποτελεί το πρώτο

Περισσότερα »

ΣτΕ Ολ 377/2021 (έννομο συμφέρον υποψηφίου στις Πανελλαδικές – διακριθέντες αθλητές)

Έλλειψη εννόμου συμφέροντος υποψηφίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσων εισήχθησαν σε αυτά μετά από προσαύξηση της βαθμολογίας τους λόγω αθλητικής διάκρισης εφόσον έχει συγκεντρώσει λιγότερα μόρια από τον τελευταίο διακριθέντα αθλητή, πριν από την προσαύξηση των μορίων του λόγω αθλητικής διάκρισης

Περισσότερα »

ΔΠΑ 1547/2021, 3ο Τμήμα- Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου. Η απλή παρουσία προσώπου σε επιχείρηση δεν αποτελεί απόδειξη της απασχόλησής του.

Πηγή: http://www.adjustice.gr Το έγγραφο αυτό παράγει μεν, ως δημόσιο έγγραφο, κατ’ άρθρο 171 του ΚΔΔ, πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από

Περισσότερα »

ΔΕΑ 4376/2020, Διοικητικές Συμβάσεις – Παραίτηση από το δικόγραφο

ΠΗΓΗ http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/defeteioath/apofaseis?contentID… Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 4376/2020, (Τμήμα 18ο Τριμελές) Αγωγή – Απαίτηση από εκτέλεση τεσσάρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φυλάξεως. Παραίτηση από το δικόγραφο. Προϋποθέσεις. Άρθρα 1

Περισσότερα »