Βασιλική Ρήγα

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Φεβρουάριο του 1986.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το 2003 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου φοίτησε υπό την τιμητική υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών λόγω υψηλών επιδόσεων κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών. Τον Μάρτιο του 2008 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή ως τρίτη αριστεύσασα και της απονεμήθηκε το Πτυχίο της Σχολής με βαθμό Άριστα. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, της απονεμήθηκε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών με βαθμό λίαν καλώς. Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών της εξειδικεύτηκε στην Ποινική Δικονομία, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα : «Τα επαγγελματικά απόρρητα στην ποινική δίκη».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τον Δεκέμβριο του 2009 έλαβε  την άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Το 2014 προάχθηκε  σε Δικηγόρο στο Εφετείο.

Είναι μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΤΙΝΗ Α.ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΡΗΓΑ Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΗ» από τον Ιανουάριο του 2010. Έχει αποκτήσει από τότε μέχρι και σήμερα σημαντική εμπειρία ιδίως στην Πρακτική Ποινικών Υποθέσεων με παραστάσεις ενώπιον Πλημμελειοδικείων και Εφετείων, ενώ επιπλέον αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων και ημερίδων νομικού αντικειμένου.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μιλά άριστα αγγλικά, καλά γερμανικά και έχει άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ.