Χειμωνή Μαρία

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Αύγουστο του 1985.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το 2003 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον Οκτώβριο του 2008 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή και της απονεμήθηκε το Πτυχίο της Σχολής. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην κατεύθυνση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών της απονεμήθηκε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου με βαθμό λίαν καλώς. Επιπρόσθετα, παρακολούθησε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στον τομέα του Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου και της απονεμήθηκε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με βαθμό λίαν καλώς.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τον Δεκέμβριο του 2010 έλαβε την άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΤΙΝΗ Α.ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ Χ.ΕΛΕΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» από το Μάρτιο του 2017. Έχει αποκτήσει από τότε μέχρι και σήμερα εμπειρία ιδίως σε υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων και ημερίδων νομικού αντικειμένου.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μιλά άριστα αγγλικά, πολύ καλά γαλλικά και έχει άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ.